Изображение пользователя Костянтин Леонідович Бугайчук
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України
от Костянтин Леонідович Бугайчук - Пятница 30 Сентябрь 2011, 14:31
 
Шановні колеги!
11 листопада 2011 року кафедра психології та педагогіки факультету психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України".
Робота конференції планується за наступними тематичними напрямами:
- соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності;
- негативні психоемоційні стани працівників правоохоронних органів та їх корекція;
- педагогічна складова підготовки працівників системи МВС;
- актуальні питання теорії і практики формування особистості професіонала в системі МВС;
- психологічна адаптація курсантів до умов навчання у ВНЗ МВС;
- професійне спілкування працівників органів внутрішніх справ;
- професійно орієнтоване викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах МВС;
- гендерні проблеми в роботі ОВС;
- психолого-педагогічна підготовка працівників ОВС до попередження злочинності у молодіжному середовищі та насильства у родинах.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Для участі у конференції запрошуються вчені в галузі психології, педагогіки, соціології, практичні працівники правоохоронних органів.
Вимоги з оформлення матеріалів до публікації
Обсяг доповідей – до 6 сторінок.
Оформлення текстів: формат А 4, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Назва доповіді або повідомлення – великими літерами посередині рядка; нижче (через 2 інтервали праворуч) прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює автор; далі (через 2 інтервали) – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється наприкінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання зазначаються у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок). До тексту тез необхідно додати УДК та анотації українською, російською та англійською мовами.
Тексти необхідно подати у роздрукованому вигляді (1 примірник) та в електронному варіанті у форматі «doc» із файлом, що названо прізвищем автора; до тексту просимо обов'язково додати заповнену заявку учасника (додається). Тексти доповідей, наукових повідомлень, їх електронні варіанти та заявки на участь у конференції необхідно надіслати до 18 жовтня 2011 року на адресу оргкомітету: 61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27, Харківський національний університет внутрішніх справ, навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій.
Телефони: 8 (057) 73-98-596, 73-98-314– кафедра загальної психології та педагогіки
8 (057) 739-83-45 - відділ організації наукової роботи;
8 (057) 732-05-22 – Харченко Світлана В’ячеславівна – секретар оргкомітету науково-практичної конференції.
Матеріали також можуть дублюватись по e-mail: naukahnuvs@mail.ru , svekharchenko@yandex.ru
Доповіді та повідомлення, рекомендовані оргкомітетом, будуть видані окремим збірником.

Заявка на участь
у науково-практичній конференції
„Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України"
11 листопада 2011 року
Прізвище
Ім’я
По батькові автора
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Дані співавтора
Дані наукового керівника
Назва організації
Назва доповіді
Необхідність використання
мультимедійної техніки
Домашня (службова) адреса
Контактні телефони
E-mail
Планую (потрібне виділити):
- виступити з доповіддю;
- взяти участь як слухач;
- тільки друк тез
Підпис