• Цей курс створено науково-дослідною лабораторією з проблем заочного та дистанційного навчання ХНУВС та кафедрою адміністративного права та процесу ННІ ПФМГБ ХНУВС

  ry Строки та умови проведення

  3-й (6-й) семестр навчання. Курс є безоплатним, тривалість курсу 14 тижнів. Одне заняття розраховане на один календарний тиждень.

  Призначення курсу - підтримка очних занять курсантів та слухачів.

  Автори підримують будь які раціональні пропозиції щодо змісту матеріалу курсу та його оформлення.


  xnjНавіщо вивчати наш курс?

  Дисципліна "Адміністративний процес" є обов'язковою складовою підготовки фахівця з вищою юридичною освітою (за очною та заочною формами навчання).

  Крім того, цей курс має велике прикладне значення і може стати в нагоді всім, хто цікавиться питаннями державного управління, судочинства та діяльності органів державної влади.

  СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ НА ТАКІ ПИТАННЯ:
  1. Чому адміністративно-процесуальне право виділяють в окрему галузь права?
  2. Для чого в Україні створені адміністративні суди?
  3. Коли я можу звернутися до адміністративного суду?
  4. Скільки буде коштувати моє звернення до адміністративного суду?
  5. Як вірно підготувати позовну заяву до адміністративного суду?
  6. Які осоливості розгляду справ у адміністративних судах?


  ЦІКАВО? ШУКАЙТЕ ВІДПОВІДІ В КУРСІ.

  xnjЩо Ви будете вміти після закінчення курсу ?

  • складати позовні заяви до адміністративного суду.
  • визначати в конкретних ситуаціях право громадянина на звернення до адміністративного суду.
  • розпізнавати джерела адміністративно-процесуального права України серед різних сукупностей нормативно-правових актів. Наводити конкретні приклади джерел адміністративно-процесуального права України.
  • Наводити приклади застосування принципів адміністративного процесу.
  • Розпізнавати застосування (порушення застосування) принципів адміністративного процесу в конкретних прикладах.
  • Визначати процедуру заміни неналежної сторони у адміністративному процесі в залежності від конкретної ситуації.
  • Описувати сутність процесуального правонаступництва у адміністративному процесі. Визначати підстави виникнення процесуального правонаступництва в залежності від наведеного прикладу.
  • Визначати розмір судових витрат у залежності від юридичної ситуації.
  • Перелічувати та описувати види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції
  • Описувати порядок та підстави передачі адміністративної справи з одного суду до іншого
  • Вміти визначати яким адміністративним судом має розглядатися справа у залежності від конкретного правового спору.

  ryДе Ви зможете застосувати отримані навички та вміння ?

  • в разі роботи в будь-якому державному (в тому числі і в правоохоронному органі): місцева державна адміністрація, міліція, прокуратура тощо;
  • при здійсненні власної адвокатської практики;
  • для надання юридичних консультацій громадянам та юридичним особам.

  ryЩо Вам треба для участі в курсі ?

  Головні вимоги - бажання отримати нові навички та вміння, не соромитись задавати питання викладачу, виконувати поставлені викладачем завдання.

  Інші вимоги:

  1.Користувач ПК.

  2.Доступ до мережі Інтернет.

  3.Рекомендований браузер Internet Explorer.

  4.Рекомендована роздільна здатність екрану 1280*1024.

  Автори курсу:

  Rjcnz

  Бугайчук Костянтин Леонідович, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання, klbugaychuk@gmail.com


  Dfkz

  Яценко Валентина Петрівна, доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІ ПФМГБ ХНУВС
  4 КОРИСНІ ПОРАДИ СЛУХАЧАМ КУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

  1. Складіть власний розклад проходження курсу.

  2. Спробуйте витрачати на вивчення матеріалу годину кожного дня.

  3. При виникненні запитань обовязково звертайтесь до тьютора.

  4. Обговорюйте проблемні моменти на форумах курсу та в чаті.

  5. Практичні завдання та тести намагайтесь виконувати в завдані строки.


 • Цей курс створено науково-дослідною лабораторією з проблем заочного та дистанційного навчання ХНУВС

  ф Строки та умови проведення

  2-й (4-й) семестр навчання. Курс є безоплатним, тривалість курсу 13 тижнів. Одне заняття розраховане на один календарний тиждень.

  Призначення курсу - підтримка очних занять слухачів.

  Автори підримують будь які раціональні пропозиції щодо змісту матеріалу курсу та його оформлення.


  і Навіщо вивчати наш курс?

  Дисципліна "Адміністративне право + м. Адміністративна відповідальність в Україні" є обов'язковою складовою підготовки фахівця з вищою юридичною освітою (за очною та заочною формами навчання).

  Крім того, цей курс має велике прикладне значення і може стати в нагоді всім, хто цікавиться питаннями державного управління та адміністративної відповідальності.

  СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ НА ТАКІ ПИТАННЯ:

  Чому адміністративне право виділяють у окрему галузь?

  Чим відрізняються повноваження Президента України та Кабінету Міністрів України?

  Чим політична партія відрізняється від громадської організації?

  Як громадяни беруть участь у державному управлінні?

  Чим громадянин України відрізняється від іноземця та особи без громадянства?

  Які нормативні акти має право видавати Кабінет міністрів України, Президент України, міністерства, місцеві державні адміністрації?

  Що таке державна служба? Які повноваження мають державні службовці? Яку відповідальність вони несуть за невиконання своїх обов'язків?

  Як прокуратура наглядає за додержанням законів в державі?

  Як подати звернення в орган державної влади? в які строки його повинно бути розглянено?

  Які державні органи мають право застосовувати примус в державному управлінні?

  Як відрізнити злочин від адміністративного правопорушення?

  На скільки годин співробітники міліції можуть затримати людину?

  Чи несуть батьки відповідальність, якщо дитина вчинила адміністративне правопорушення?

  Яке стягнення і в якому розмірі треба накласти на правопорушника?

  Хто і коли може провести Ваш особистий огляд, огляд Ваших речей?

  На мене несправедливо наклали адміністративне стягнення, як я можу його оскаржити?


  ЦІКАВО? ШУКАЙТЕ ВІДПОВІДІ В КУРСІ.
  в Що Ви будете знати ?що таке державне управління? Хто його здійснює.
  • з яких елементів складається механізм адміністративно-правового регулювання.
  • які органи виконавчої влади існують в Україні.
  • хто такі державні службовці.Який порядок проходження державної служби в Україні.
  • які нормативні акти мають право видавати органи виконавчої влади.
  • які органи в Україні можуть застосовувати адміністративний примус.
  • що таке адміністративний проступок і чим він відрізняється від інших правопорушень.
  • якими законами України встановлюється адміністративна відповідальність.
  • як за законодавством України проводиться особистий огляд, адміністративне затримання, вилучення речей та документів. \
  • які органи (особи) мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і в якому порядку.

  аЩо Ви будете вміти ?

  • розпізнавати суспільні відносини, що входять до предмету адміністративного права України.
  • перелічити основні принципи державного управління та описати їх особливості.
  • розпізнавати джерела адміністративного права України серед різних сукупностей нормативно-правових актів. Наводити конкретні приклади джерел адміністративного права України.
  • описувати окремі елементи адміністративно-правової норми. Перелічити не менш 4-х видів адміністративно-правових норм.
  • описувати відмінності адміністративно-правового статутсу громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
  • перелічити не менш 5-ти видів обєднань громадян, які існують в України та описувати їх статус.
  • назвати завдання та повноваження Кабінету Міністрів України. Описувати порядок його формування.
  • описувати повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.
  • описувати порядок формування та повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади.
  • назвати основні види державних службовців в Україні. Вміти визначати вид державного службовця в конкретних ситуаціях.
  • перелічити види юридичної відповідальності державних службовців. Описувати зміст кожного виду відповідальності. Назвати не менш 5-ти нормативних актів, якими врегульовано юридичну відповідальность державних службовців.
  • відрізняти акти державного управління від інших нормативно-правових актів. Перелічити основні вимоги, які висуваються до актів державного управління.
  • перелічити види та описувати сутність адміністративно-запобіжних заходів,заходів адміністративного припинення, заходів адміністративної відповідальності.
  • описувати відмінність між наглядом та контролем, як засобами забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні.
  • перелічити основні завдання прокуратури України. Описувати порядок прийняття актів прокурорського реагування на порушення законності.
  • назвати встановлені законодавством види звернень громадян. Описувати порядок подання звернень громадянами України та порядок їх розгляду.
  • розпізнавати адміністративне правопорушення серед інших проступків та визначати його складові елементи.
  • визначати розмір адміністративного стягнення та порядок його накладення на правопорушника в залежності від конкретного адміністративного правопорушення.
  • описувати порядок проведення огляду особи, підстави вилучення її особистих речей та документів.
  • перелічити не менш п'яти органів, що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення та описати їх повноваження.
  • складати протокол про адміністративне правопорушення та інші процесуальні документи відповідно до вимог закону.

  аДе Ви зможете застосувати отримані навички та вміння ?

  • в разі роботи в будь-якому державному (в тому числі і в правоохоронному органі): місцева державна адміністрація, міліція, прокуратура тощо;
  • при здійсненні власної адвокатської практики;
  • для надання юридичних консультацій громадянам та юридичним особам.

  в Що Вам треба для участі в курсі ?

  Головні вимоги - бажання отримати нові навички та вміння, не соромитись задавати питання викладачу, виконувати поставлені викладачем завдання.

  Інші вимоги:

  1.Користувач ПК.

  2.Доступ до мережі Інтернет.

  3.Рекомендований браузер Internet Explorer.

  4.Рекомендована роздільна здатність екрану 1280*1024.

  в Автори курсу

  1

  Калєніченко Лідія Іванівна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання, lida_uvd1@mail.ru

  12

  Бугайчук Костянтин Леонідович, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання, klbugaychuk@gmail.com


  а КОРИСНІ ПОРАДИ СЛУХАЧАМ КУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

  1. Складіть власний розклад проходження курсу.

  2. Спробуйте витрачати на вивчення матеріалу годину кожного дня.

  3. При виникненні запитань обовязково звертайтесь до тьютора.

  4. Обговорюйте проблемні моменти на форумах курсу та в чаті.

  5. Практичні завдання та тести намагайтесь виконувати в завдані строки.


 • Автори дистанційного курсу:


  аа
  Чередніченко Наталя Анатоліївна

  старший викладач кафедри трудового, земельного та екологічного права ХНУВС  я
  Бугайчук Костянтин Леонідович

  Начальник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання ННІЗДНП ОВС ХНУВС


  вв
  Гончарук Валентина Василівна

  старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання ННІЗДНП ОВС ХНУВС