• Курс з дисципліни “Конституційне право” присвячений ознайомленню слухачів з основами теорії і практики конституційно-правового регулювання суспільних відносин, розгляду основних проблем у діяльності окремих органів державної влади, місцевого самоврядування.

  • Курс з дисципліни ”Право Європейського Союзу” присвячений вивченню процесів формування, еволюції та реального функціонування політико-правових явищ інститутів і норм права Європейського Союзу.
  • Курс з дисципліни “Муніципальне право” присвячений оволодінню слухачами знань щодо статусу та організації роботи органів місцевого самоврядування України з урахуванням їх завдань, функцій, внутрішньої будови та місця в загальній системі.
  • Курс з дисципліни “Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності” присвячений основам теорії і практики у галузі міжнародної правоохоронної діяльності, розгляду окремих аспектів діяльності правоохоронних органів у галузі міжнародного співробітництва у протидії злочинності, організаційно-правовим основам діяльності відповідних міжнародних організацій.
  • Курс з дисципліни “Конституційно-правові засади державності України” присвячений ознайомленню слухачів з генезисом та сьогоденням української державності, процесами державотворення та усвідомленню власної національної ідентичності, а також правильному застосовуванню відповідного законодавства.

  • Курс «Міжнародне право» спрямований на вивчення основних понять і загальних інститутів міжнародного права, основних принципів і системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб'єктів міжнародного права, а також таких міжнародно-правових галузей, як право міжнародних договорів, право зовнішніх зносин, право міжнародних організацій, міжнародне право прав людини, міжнародне кримінальне право, право збройних конфліктів, право міжнародної безпеки та ін.
    Автори курсу: професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Войціховський Андрій Васильович та викладач кафедри Логвиненко Євгенія Сергіївна.